Νόμοι και ΦΕΚ

 

 

ΦΕΚ 120/τ.Β'/23-01-2018 (Εγγραφές - Μετεγγραφές-Φοίτηση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

 

 


 

Έγγραφο Φ1/77756/Δ2/11-05-2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Προγραμματισμός εξετάσεων Σχολικού Έτους 2016-2017)

  


 

ΦΕΚ 1606/τ.Β’/10-05-2017 (Ωρολόγια Προγράμματα Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων)

 


 

ΦΕΚ 1342/τ.Β’/21-04-2017 (Λήξη σχολικής χρονιάς-Αξιολόγηση-Αποφοίτηση μαθητών)

  


  

ΦΕΚ 211/τ.Α’/11-11-2016 (Περί Σχολικού και Διδακτικού Έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου)

  


 

ΦΕΚ 3011/τ.Β’/20-09-2016 (Λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Σχολείων 2016-2017)

  


  

ΦΕΚ 159/τ.Β’/06-09-2016 (Νόμος 4415)

 


 

ΦΕΚ 2627/τ.Β’/24-08-2016 (Εγγραφές-Μετεγγραφές ΕΠΑΛ)

 


 

ΦΕΚ 2532/τ. Β’/17-08-2016 (Μετατροπή ΣΜΕΑΕ και ίδρυση Λ.Τ.)

 


 

ΦΕΚ 1053/τ.Β’/05-06-2015 (Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ – Απόφαση Φ2/88070/Α4)

 


 

ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-09-2013 (Νόμος 4186 περί αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

 


 

 

ΦΕΚ 107/τ.Α’/09-05-2013 (Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Παράγραφος Θ’)

 


 

 

Έγγραφο 154881/Γ6/07-12-2010 Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Παλαιό ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου)

 


 

ΦΕΚ 199/τ.Α’/02-10-2008 (Νόμος 3699 για την Ειδική Αγωγή)

 


 

 

ΦΕΚ 1509/τ.Β’/13-10-2006 (Ίδρυση Σχολικής Μονάδας)

 


 

ΦΕΚ 272/τ.Α’/28-11-2003 (Αξιολόγηση μαθητών)

 


 

 

ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-03-2000 (Νόμος 2817 για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

 


 

ΦΕΚ 206/τ.Α’/03-09-1998 (Οργάνωση και λειτουργία Δευτεροβάθμιας Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)

 


 

ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985 (Ν. 1566/1985 – Δομή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικά)